Przejdź do głównej zawartości

Posty

Egipskie ciemności

  rozległa komnata przepełniona bezcennymi materiałami. Stały w niej gliniane beczki pełne złotego piasku, bryły złota ułożone jak cegły i złote sztaby w wiązkach. Srebrne bryły ustawione pod jedną ścianą tworzyły niby mur szeroki na parę łokci, wysoki do sufitu. We framugach i na kamiennych stołach leżały drogie kamienie wszystkich barw: rubiny, topazy, szmaragdy, szafiry, diamenty, wreszcie perły wielkości orzechów, a nawet ptasich jaj. Za niejeden z tych klejnotów można było kupić miasto. -   Oto jest nasz majątek na wypadek nieszczęścia - rzekł kapłan-dozorca. -   Na jakie wy nieszczęścia czekacie? - zapytał faraon. - Lud biedny, szlachta i dwór zadłu- żeni, armia do połowy zmniejszona, faraon nie ma pieniędzy... Czy kiedykolwiek Egipt znaj- dował się w gorszym położeniu?... -   Był w gorszym, kiedy go podbili Hyksosi. -    Za kilkanaście lat - odparł Ramzes - podbiją nas nawet Izraelici, jeżeli nie uprzedzą ich Libijczycy i Etiopowie. A wówczas te piękne kamienie, r
Najnowsze posty

Arcy kapłan egiptu

 wszystko jego kobiety, które jęczały tak głośno, że ich krzyki słychać było aż na drugiej stronie Nilu. -   O panie!... o panie nasz!... - wołały - dlaczego nas opuszczasz?... Ty taki piękny, taki do- bry?... Który tak chętnie rozmawiałeś z nami, teraz milczysz, i dlaczego?... Przecie lubiłeś nasze towarzystwo, a dziś tak daleko jesteś od nas?... A przez ten czas kapłani śpiewali: Chór I . „Ja jestem Tum, który jedynym jest... Chór II . Jestem Re w pierwszym jego blasku... Chór I . Jestem bogiem, który sam siebie stwarza... Chór II . Który sam sobie daje imię, a nikt go nie wstrzyma między bogami... Chór I . Znam imię wielkiego boga, który tam jest... Chór II . Gdyż ja jestem wielki ptak Benu który próbuje to, co jest.” * Po dwu dniach jęków i nabożeństw zajechał przed pałac wielki wóz w formie łodzi. Jej końce były ozdobione baranimi głowami i wachlarzami z piór strusich, a nad kosztownym baldachimem unosił się orzeł i wąż ureus, symbol władzy faraona. Na ten wóz w